Bewezen resultaten

Professionals en universiteit laboratoria* (voldoen aan ISO 17025) hebben de positieve en beloofde effecten van HeatCover® bevestigd.
Indien correct gedoseerd levert HeatCover® een afname van waterverdamping van circa 50%.
Toepassingen van HeatCover® bij commerciële en privé baden laten keer op keer hetzelfde resultaat zien.

* Universiteit Gent, faculteit Bioscience Engineering en Laboratory for Chemical Analyses.

Water verdamping zonder en met HeatCover®

  • Gecontroleerde laboratorium opstelling (ISO 17025)
  • Getest op de meest voorkomende zwembad water temperatuur

Resultaten bevestigd door Prof. Dr. Pieter Vermeir

Water en gas verbruik zonder en met HeatCover®

  • Openbaar zwembad, 440 m2 (wedstrijd + instructie + peuterbad)
  • Indoor, overflow, water 28 – 32 °C, dosering 1,4 ml per m2 per 24 uur

Resultaten bevestigd door Directrice Linda Swennen

Temperatuur behoud in water zonder en met HeatCover®

  • 44 m2 privé zwembad
  • Outdoor, skimmer, geen plastic afdekking

Resultaten bevestigd door Pool Center.

Geen significante impact op water kwaliteit en installaties

Lab testen bij openbare zwembaden, uitgevoerd door PIH (lab service kennis centrum milieu & gezondheid provincie Antwerpen), bewijzen dat HeatCover® geen significante negatieve impact heeft op water kwaliteit
parameters zoals pH, Alkaline en Chloor.

Bovendien laat HeatCover® geen resten achter op de waterlijn, veroorzaakt ook geen corrosie en heeft geen negatieve impact op de installatie (filter/pomp). Het kan gebruikt worden in alle* type baden.

* Ontraden gebruik van HeatCover® :

  • In combinatie met koper indien koper ≥1 mg/l. Het zal een groene gloed kunnen veroorzaken omdat koper en HeatCover® binden.
  • In water kouder dan 18 °C. Risico dat HeatCover® vlokt.
  • In combinatie met diathomeen filters. HeatCover® kan uitgefilterd worden waardoor het z’n rendement verliest.

Veilig voor zwemmers

Op basis van testen door het onafhankelijke instituut BeCOH (Belgian Center for Occupational Hygiene) en de europese REACh risico beoordeling (Stoffenmanager), bewijzen de certificaten en resultaten dat HeatCover® toegediend in zwembadwater veilig is* en geen impact heeft op de gezondheid van zwemmers.

De gevonden waardes voorrisico’s door inhalatie, inslikken of huid contact risico’s blijven ruim binnen de gestelde norm (DNEL).

* Lees altijd goed de bijsluiter en dosering voorschriften.

HeatCover® bevat gedenatureerde ethanol. De gedenatureerde ethanol in HeatCover® wordt gebruikt als zogenaamd transportmiddel en het bevordert de samenstelling van de “oplossing”. De ethanol verdampt direct zodra het in contact komt met water en lucht, terwijl de actieve en intelligente HeatCover® moleculen achter blijven om hun werk te doen. De gedoseerde hoeveelheid HeatCover® van 1 ml per vierkante meter vormt geen enkel gevaar voor zwemmers.